CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Bảo mật thông tin

Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật những thông tin mà bạn đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi coi việc bảo mật đó là những ưu tiên nhằm tạo điều kiện mua hàng trực tuyến tốt nhất cho bạn tại GoHappy.vn. Chúng tôi cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường mua sắm trực tuyến an tòan, tiện lợi tại GoHappy.vn

2. Thu thập và Sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ và sản phẩm trên GoHappy.vn, khi bạn tham gia các chương trình khảo sát khách hàng mà chúng tôi định kỳ thực hiện, khi bạn tới các trang GoHappy.vn, và khi bạn tham gia các chương trình khuyến măi hoặc rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân, đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ, và liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm mới.

3. Tiết lộ và chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

Chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn

Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu (chuyển phát nhanh…)

Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.)

Khi được các cơ quan chức năng yêu cầu

4. Bảo mật thông tin bằng công nghệ SSL

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Tất cả thông tin giao dịch giữa bạn và GoHappy sẽ được bảo mật qua phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) bằng cách mã hóa tất cả thông tin bạn nhập vào. Khi bạn đăng nhập tài khoản của bạn tại GoHappy.vn chúng tôi sẽ sử dụng kỹ thuật SSL (Secure Sockets Layer) để bảo vệ thông tin của bạn. Bạn sẽ được thông báo bằng biểu tượng hình chiếc khóa ở header hay footer của trình duyệt. Công Nghệ bảo mật SSL đảm bảo bất kỳ thông tin nào được cung cấp sẽ được mã hóa trước khi nó được gửi đi. Nó được biến đổi liên tục với 300,000,000,000,000,000,000,000,000 (300 ngàn triệu triệu số) sự kết hợp khác nhau. Dữ liệu đã mã hoá này sẽ không thể đọc được bởi bên thứ ba khi được truyền qua Internet.

5. Hủy nhận email từ GoHappy

Nếu bạn không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho bạn. Hoặc nếu bạn vô tình nhận được email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận email kèm theo, hoặc thông báo trực tiếp đến địa chỉ email sau: support@gohappy.vn

6. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi thông tin trên website và chính sách bảo mật. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

7. Thắc mắc và Góp ý

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của GoHappy.vn, vui lòng gửi về hòm thư email: support@gohappy.vn